Cinaanchobixxilluwa Maaxi

Dooramino umaalli cinaanchoumaalluwa maaxanno. Maaxantino cinaancho umaalluwa umaallu albaanni kolshu xuruurinni leellitanno. Shiimiidi deerri umaalluwa leellishate, Cinaanchobixxilluwa Leellshi bido kisi.

Bido

Cinaanchobixxilluwa Maaxi