Isilaadubba Haawiittimmate Kiironni

Isilaadete diraanchi giddo mitte mittente haawiittimma aana leellishate isilaadubbate kiiro ei.