Horoonsiraanchu Daata

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

Tene hajajo injeesate...

Choose - LibreOffice - User Data.


Horoonsiraanchu Daati LibreOffice giddo qixxaawubbatenni nna kaa'laanotenni kaa'lamanno. Lawishshaho, "Umi su'mi" nna "Gofimarchu su'mi" daatu barubba umi loosaanchinni su'makki haroo bortaje borreesaanchi gede surkate kaa'litanno. Konneno Fayile - Akatubbahundaanni la"a dandaatto.

Gamu horoonsiraanchu daati umi-loosaanchinni gidoyiidi qaallate fichera ledamanno ikkinohura isino fidalibuuxaanchunni afamanno. Borreessate so'ro kalaqanturo, pirogiraame konne daata riqiwubba amaalara horoonsira dandiitanno. Qaagidaatu soorroheleelle afidhannohu LibreOffice wirro hanafami gedenoonni callaati.

Teesso

Umikkiha umu horoonsiraanchu daata eate nna muccisate teessote bare horoonsiri.

Kubbaanya

Type the name of your company in this field.

Umi su'ma

Type your first name.

Goofimarchu su'ma

Type your last name.

Kaimubba

Type your initials.

Doogo

Type the name of your street in this field.

ZIP

Type your ZIP in this field.

Katama

Type the city where you live.

Qoqqowo

Type your state.

Umo

Type your title in this field.

Madawe

Type your position in the company in this field.

Bil. (Mine)

Type your private telephone number in this field.

Bil. (Losu)

Type your work number in this field.

Faakise

Type your fax number in this field.

I-meelle

Type your e-mail address. For example, my.name@my.provider.com