Xa'mote Akeekishshu Gaxa

SQL xa'mo kalaqatto woy muccishatto woyite, bido Xa'mote Akeekishshi Gaxa giddo daata leellishsha qorqorate horoonsiri.

Xa'mo kalaqoottoro woy hoogoottorono kaima assite woy illacha Akeeka woy SQL giggishshi qooli giddo, konni woriidi bido dagganno:

Ha'risi xa'mo

SQL xa'mo ha'rise xa'mote guma leellishanno. Te ha'risi xa'mo assooti xa'mo disuuqanno.

Bido

Borrote xa'mo Ha'risi

Xa'mo mucceessi

Xa'mo mucceesse baalanta akeekisantino hule hunanno.

Bido

Xa'mo mucceessi

Akeeku Illachu Fani/Huni widira soorranno / Off

Akeeku illachu woy xa'monniha SQL illacha leellisanno.

Bido

Akeeku Illachu Fani/Huni widira soorranno

Shae Ledi

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

Bido

Shae surki

Assootuwu

"Assoote" haawiittimma xa'mote Akeeki Hulera akeekaho woriidi boci giddo leellishannoXa'mote Akeeki hule.

Bido

Assotuwu

Shaete Su'ma

"Shaete" haawiittimma woriidi gamira reqeccishannoXa'mote Akeekishsha.

Bido

Shaete Su'ma

Soorrote su'ma

"Assoote" haawiittimma xa'mote Akeeki Hulera akeekaho woriidi boci giddo leellishannoXa'mote Akeeki.

Bido

Soorrote su'ma

Egennantino Hornyuwa

Kalaqantinota yaatto doorita SQL Xa'moxaa caccfo giddo egennantino eonni. Konnira gumu duuchaage mittu dani hornyuwi kalaqama xaddannote calla xaaddanno.

bido

Egennantino hornyo

Konni woroonni no obido SQL giggishshi qooli aanaati:

SQL Hajajo noo garinni

Fiixoomaancho SQL gari giddo $[beerotesu'mi] nni tirantinokki SQL Hajajo eessa dandaatto, ikkirono hakko darga daatu buewa cala'a yite sa'annore ikkitanno.Akeeku illachi giddo kuri soorro reqeccisha hoogittoro,badhera qolte akeekishshu illachishshiwa soorra didandaatto.

Bido

SQL Hajajo hattegedeenni ha'risanno.