Laalchubba nna Ijaaru kiirra

  1. Irko - LibreOffice redoori. Kuni pirogiraamete taje amadino hasaawa fananno.

  2. LibreOffice weebsite aana koodete dirtubba nna Wiiki kaa'laano lai.

LibreOffice Kaa'lote Hullo