Surki Gari nna Aanahoborreessi Gari meereeri cufamme

Keyboordetenni:

Surki Gari nna Aanahoborreessi Gari meereero soorrate Surki xiiwi. Xaa gari deerru gaxi aana leellino.

Mawuusetenni:

Deerru Gaxi aana, wole gara cufate xaa gara leellishanno base aana kisi:

Keyboordete hajajubba