Borrote kuuli soorramme

Kuullate hakka geeshshiwiinnidoora dandaattoha Borangchu Kuuli aantanno worbbichi bido uduunnigaxi baqqisate qiphisi.

Bido

Borangchu Kuula

Bido

Aantannori LibreOffice Borreessaanchira calla loosaansatanno: borrote dooramme kalaqantukkinni bido haranchunni-kisi, aantete mawusete mu'lisaanchiumisi shiqo soorranno nna buurate dandoo gede leellanno. Tenne buurammewo'ma borrote darga goshooshate maawusete qulfe xiiwamate malaate ikka dandiitanno buuramme horoonsiri. Kuni borrote dargi dooramino kuula adhanno. Assiishshu seeda yanna geeshsha bido xiiwanturo, woy goshoosha nookkiha kisatto geeshsha woy Escape qulfe xiiwatto geeshsha baqqado ikke keeshshanno.

Aanannohu baalunku (LibreOffice Borreesaanchi mojullara, Calc, Misilera, Dhaggefatara)loosiisamanno: Wole kuula adhate borro doori, aanchiteuduunni-gaxi aana hasiratto kuula kisi.

Suudishshu kuuli-burushenni sonubbate galchamme

Borangchu kuula