Gadete Qixxaawubba Soorramme

Fayile - Haaroonni haaroo bortaje fanatto yannara, LibreOffice qixxaawo kaiminni fano bortaje shiqqanno. Tenne qixxaawo muccisa, soorra, woy riqiwa dandaatto ikkinohura haaroo bortaje Woyyado Akattakki nna woloota amadubba amaddino.

Gadete Qixxaawubba Soorramme

Qaagishshu Bido

Bortajete qixxaawo mitte mittente LibreOffice mojulera tira dandaatto. Aanannohu bortajubbate hiittoonni aaninoro xawisanno.


  1. Save the document by choosing File - Templates - Save As Template and saving the document in the My Templates category.

  2. Choose File - New - Templates.

  3. Double-click My Templates in the list. You will see the user-defined templates in the user directory specified under - LibreOffice - Paths. Select the template you have just saved.

  4. Choose Set as default. The next time you open a new text document, the new document will be based on the new default template.

Woyyado Qixxaawubba Horoonsira

Umikkita woyyado qixxaawo horoonsiratenniloosokki shota assate batinye doogga no.

Qixxaawubbate Hanqafaanchi giddo Qixxaawubba

You can save a new template with File - Templates - Save As Template or by selecting "Template" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under - LibreOffice - Paths to be able to access the template from within the File - New - Templates dialog.

To open the template for editing, choose File - New - Templates, select the template and click the Edit button.

Qixxaawubba