Soorrubbate maareekamme nna leellamme

Qaagishshu Bido

Wirro la"ate assiishshi borrote bortajubbara nna isipiriidishitete LibreOffice giddo leellanno.


Batinyu borreessaano mittu dani borro woy isipiridishite aana loossanno yannara, wirro la"ate assiishshi loosantinota babbaxxitino soorrubba maareekanno nna leelishanno. Bortajete goofimarchu muccisi aana, aantete mitte mittenta soorrola"Ate dandiinanni nna adhamasi woy hoongesi gumuli.

Lawishaho: Muccisaancho ikkitoronna xaa rippoortekki shiqishittoro. Kayinni attamate albaanni rippoorte aliidi muccisaanchinni nna buuxinabawaanchunni nabawama noose, and lamunku soorronsa leddanno. Aliidi muccisaanchi "xawisate" mitte borgufo gedensaanni borreessanno nna wole eubba fushshe hoolanno. Buuxinabawaanchu bortajekira fidalishsha taashshanno.

Muccisantino bortaje higge atewa dagganno, nna lamunku wirro la"aano hedubba sumuu yaa woy giwa dandaatto.

Qolteno rippoortete hinkiilokonni konni albaanni togoo looso xinxallitino danchu jaalkira nna kolejjera Imeelle soyitto yino. Boode hedubba xa'mamittoro, nna bortaje jaallakiwiinni Imeeletenni hedubbate ledo higgannohe.

Baala loosu jaallakki nna LibreOffice kubanyikki loosi giddo gashaanchi gede, wirro afirootto guminnibortajete goofimarchu laalcho kalaqa dandaatto.

Borreessamme Soorrubba

soorrubba adha woy giwa

Bortajete heewisamme Laalchubba

Makamme Laalchubba

Laalchu Gashshoote

Protecting Changes