Bortajete Gudillachi Doyisaancho

Doyisaanchu hulloti baala amadubba "fuulubba," umubba, shittubba, shaubba, borrote xiyyubba, giraafubba, OLE uduunne, kifilla, qooluxaadisaano, maqishubba, mashalaqqisaano woy hedubbate garinni doorantino.

Doyisaanchu bortajete giddo amadantino baalu dani uduunne leellishanno. Fuulunni aana ledishshu malaati shiqiro, kuni ajanna mittu uduunnichi konni danihu heerasi leellishanno. Maawuse fuulu su'mi aana wortoro batinyu uduunni hala'lado qaccera leellitanno.

Ledishshu malaati aana kisatenni fuula fani. Boodu fuuli aana eubba calla illachishate hasiritoro, fuula doori nna Amadote Illachi bido kisi. Bido wirro kisatto geeshsha, konni fuuli uduunnichi callu leellanno.

Doysaancho ayee bortaje qaccera laddittoro woy isono qolte fano hullora wortoro(bullu dargi aana lameegge kisi). Fano hullo aana heeranno yannara Doyisaanchu bikka soorra dandaatto.

Hanketenni Iillanno Uduunniwi Doyiishsha

LibreOffice Bortaje giddo goshooshamme nna woramme