Bortajete hajajote ilki ledamme

Buuxotesaaxinna, ilkuwa, daatu mareekuwa leellishamme shaubba, nna woloota qorqorshuwa bortajete ledate Formete qorqorshubba uduunnigaxa horoonsira dandaatto.

Ilka Bortajete Ledate

 1. Ilacha - Uduunnigaxubba - Formete Qorqorshshubbadoori.

 2. Formete qorqorshubba uduunnigaxi aana, Xiiwi Ilki bido kisi.

  Mawusete kulaanchi masiqalu dananchira soorramino.

 3. Bortajete giddo, ilka misilate goshooshi.

 4. Ilka qiniiteenni-kisi nna Qorqorshadoori.

 5. Ilku akatta badi.

 6. Ilku somaasincho soorrate, Xaphoomu gaxa kisi, nna Somaasinchu saaxine giddo borro muccisi.

 7. Makiro ilku ledo xallate, Ikkitubbate gaxa kisi, nna harisate hasiratto makirora ilku darga loosannoha ... ilka kisi. Makiro Gaami hasaawi giddo, horoonsirate hasiratto makiro leellishi, nna aanchiteOKkisi.

 8. Akatubate hasaawa cufi.

 9. (Doorshunnino) Ilku gaamamannowa Formete akatta badi.

 10. Ilka qiniiteenni-kisi nna Formedoori.

 11. Formete Akatta hasaawi fanamino.

 12. Formete akatta badi nna aantete hasaawa cufi.