Shaete Akata

Tini kifile akati illachigiddo haaroo daatubeeze kalaqate taje amaddino.

Haaroo shae hasiratto darga daatubeezeta daatubeeze shae fani. Click the Shaubba bido kisi. Haaroo shae kalaqate Akatu Illachi giddo Shae kalaqi doori.

Akatu illachi giddo, shaekkira barubba kalaqa dandaatto.

Qaagishshu Bido

Mitte mittenti bare baxxitino bare dani garinni calla daata adha dandiitanno. Lawishshaho, kiirote bare giddo borro ea didandiinanni. DBASE III suudishshi qaaggo barubba giddo giddoyiidi.


Mitte mittente barera doorshu Xawishsha ea dandaatto. Borrote xawishshi shaete illachi giddo caccafote umaalluwa aana birxete garinni shiqanno.

Barete akatubba

Mitte mittente doorantino daatu barera akatubba ei. Daatu dani garinni, boode eote injubba leella hooga dandiitanno.

Ayee haroo mareekora Gadete Hornyo saaxine giddo gadete amadubba ei. Kuriu amadubba gedenoonni muccisantannota ikka noose.

Eote shiqo saaxine giddo, bare mulla gatanna hoonge badi.

Hojjate saaxinera, xaadi saaxine noo doorshubba aate leellitanno.

Daatu beeze baalaillacha