Daatubeeze borreessamme nna Hunamme

Daatu forme ayee daatubeeze fayile LibreOffice ra borreesama dandaanno. Borreesama yaa LibreOffice ra daatu hiikko nooro, hiittoonni qinaawannoro, hakkonne daata hiittoonni afi'nanniro, nna woleno kulate. Daatubeeze mitteegge borreesamiro, borrokki bortajubawiinni nna isipiridishitetewiinni daatu maareekubba qineessate illacha - daatu buemayino hajajo horoonsira dandaatto.

Leellitino daatubeeze fayile borreessate:

  1. - LibreOffice Beeze - Daatubeezubbadoori.

  2. Daatubeeze fayile doori nnaHaaroo kisi.

LibreOffice Wiinni borreessamino daatubeeze hunate

  1. - LibreOffice Beeze - Daatubeezubbadoori.

  2. Daatubeeze fayile doori nna Hunikisi.