Xa'muwatenni loosa

Meemiisaanchu ikkitonni garunni tirama dandaannoha daatikki cinaancho gambooshshe calla duucha wote injeessa hasirittoro, xa'mo tira dandaatto. Kuni kaimunni meemiisamino daati aana haaruu illachi su'maati. Xa'mo fante xaa daati tirootto shae ofolla giddo xaa daata la"atto.

Xa'mote Kaa'laanchinni haaroo Xa'mo Kalaqamme

LibreOffice giddo Xa'mote kaa'laanchohoroonsiratenni haaroo xa'mo kalaqa dandaatto:

  1. Haaroo xa'mo kalaqa hasiratto darga daatubeeze fayiile fani.

  2. Daatubeeze hullora gurayiidi heleqqo giddo, Xa'mubbate bido kisi.

  3. Click Xa'mo Kalaqate kaa'laancho Horoonsiri.

Akatu Illachinni haaroo Xa'mo Kalaqamme

  1. Haaroo xa'mo kalaqa hasiratto darga daatubeeze fayiile fani.

  2. Daatubeeze hullora gurayiidi heleqqo giddo, Xa'mubbate bido kisi.

  3. Akatu Illachinni haaroo Xa'mo Kalaqikisi.

KonneXa'mote Akati hullolai.