Haaruu Daatubeeze Kalaqamme

  1. Fayile - Haaroo - daatubeezedoori.

    Kuni haaroo daatubeeze fayile kalaqatto darga, Daatubeeze Kaa'laancho fananno.

  2. Daatubeeze Kaa'laanchi giddo Shaete Kaa'laancho aananno kaa'laanchi gede fanate daatubeeze dana nna, dooro doori.

    Kuni Shaete Kaa'laanchi Shae haaruu daatubeeze fayilera ledate kaa'lannohe.