Uduunni-gaxubba

Daatubeeze xullaallo giddo, aantanno uduunni-gaxubba la"a dandaatto.

Shae

Daatubeeze uduunnicho fani

Doorantino shae fananno ikkinohura, maareekkuwa muccisa, huna dandaatto.

Muccisi

Doorantino shae fananno ikkinohura, gano soorra dandaatto.

Huni

Doorantino shae hunanno.

Su'ma soorri

Doorantino shae su'ma soorranno.

Xa'mo

Daatubeeze uduunnicho fani

Doorantino xa'mo fananno ikkinohura, maareekkuwa muccisa, huna dandaatto.

Muccisi

Doorantino xa'mo fananno ikkinohura, gano soorra dandaatto.

Huni

Doorantino xa'mo hunanno.

Daatubeeze uduunnicho fan

Doorantino xa'mo su'ma soorranno.

Forme

Daatubeeze uduunnicho fani

Doorantino forme fananno ikkinohura, maareekkuwa muccisa, huna dandaatto.

Muccisi

Doorantino forme fananno ikkinohura, ofolla soorra dandaatto.

Huni

Doorantino forme hunanno.

Su'ma soorri

Doorantino forme su'ma soorranno.

Rippoorte

Daatubeeze uduunnicho fani

Doorantino rippoorte fananno ikkinohura, maareekkuwa muccisa, huna dandaatto.

Muccisi

Doorantino rippoorte fananno ikkinohura, ofolla soorra dandaatto.

Huni

Doorantino rippoorte hunanno.

Su'ma soorri

Doorantino rippoorte su'ma soorranno.