Uduunne

Daatubeeze xullaallora uduunnu mayiino.

Fiixoomitte

Fiixooma Akata fananno daatubeeze xaadooshshi fiixooma irkisasinna hoonge illachishanno nna buuxanno.

Horonsiraanchu gashshote

Daatubeeze konne akata irkisuro horoonsiraanchu gashooti hasaawa fananno.

Shaete Meemo

Daatubeeze shaubba leellishate woy maaxate dandaatto darga badate Shaete Meemo hasaawa fananno.

Meemo dirto giddo meemiisate hasiratto shaubba doori.

Masalaalete giddo sammote rooriidi shae dooritoro, masalaalete giddo baala shaubba doorantanno.

Masalaalete giddo woriidi deerri shae dooritoro, masalaalete giddo aleenni noo shaubba didoorantanno.

SQL

SQL coyifooliishsho ea dandaatto darga SQL fananno.