Suuqi

Konni hasaawi giddo, daatubeeze fayilegiddo suuqoottoha ofollate nna suudishshu su'ma bada dandaatto. Forme umi yannara suuqatto wotehasaawu umisinni fanamanno.

Haaroo Furcho kalaqi

Daatubeeze fayile giddo haaroo hanqafaancho kalaqate qiphisi.

Mitto deerra aleegisi

hanqafaanchu masalaale giddo Mitto deerra alira hari qiphisi.

Fayilete su'ma

Suuqantino formera fayilete su'ma ei.

Suuqi

Forme daatubeeze fayilera suuqate qiphisi.