Fayile

Daatubeeze xullaalloha fayilete mayinu. Gumulantino eubba calla daatubeezera dirantino.

Suuqi

Xaa daatubeeze fayile, xa'mo, forme woy rippoorte suuqanno. Daatubeeze fayilera, Fayile suuqi hasaawa lai. Wolootu uduunnira, Suuqi hasaawa lai.

Gede Suqi

Xaa daatubeeze fayile wolu su'minni suuqanno. Konni Fayile suuqi hasaawi giddo, suuqate haruma nna fayilete su'ma doori.

Gobbara soyi

Doorantino rippoorte woy forme borrote bortajera soyaanno. Qara rippoorte gobbara soyaate yannara daatubeeze umma hinkiilo gede gobbara soqqantino.

Soyi

Cinaancho mayinu fananno.

E-mail Document

Haaroo i-meellera soyaate gadete i-meellete losaansiiso fananno. Xaa daatubeeze fayile amadisiisaanchu garinni maxxagisantino. Hajo, adhaano nna sokkate biso ea dandaatto.

Rippoorte I-meellete garinni

Haaroo i-meellera soyaate gadete i-meellete losaansiiso fananno. Doorantino rippoorte amadisiisaanchu garinni maxxagisantino. Hajo, adhaano nna sokkate biso ea dandaatto. Qara rippoorte gobbara soyaate yannara daatubeeze umma hinkiilo gede gobbara soqqantino.

Rippoorte Borote Bortajera

Doorantino rippoorte borrote bortajera soyaanno. Qara rippoorte gobbara soyaate yannara daatubeeze umma hinkiilo gede gobbara soqqantino.