LibreOffice Beeze giddo daatubeezubba horoonsira

Konni LibreOffice Beeze giddo, hala'litino addi addi daatubeeze suudishshubba giddo diramino daata injeessa dandaatto. LibreOffice Beez kaimunni boode diriirto fayile daatubeeze suudishshubba irkisanno, hakkuno dBASE suudishaati. Qolteno LibreOffice Beeze gobayiidi fiixoomi daatubeeze fiixooma, hakuno MySQL woy Odoo daatubeezubba horoonsira dandaatto.

Antanno daatubeeze borrubba LibreOffice Beeze giddo nabbawantannotella. LibreOffice Beeze wiinni daatubeeze gano soorrate, surkate, nna hakkuri daatubeeze maareekkubbara soorramate didandaamanno:

LibreOffice giddo daatubeeze horoonsira

The Daatubeeze Kaa'laanchi LibreOffice giddo daatubeeze fayiile kalaqattoro nna haroo daatubeeze borreessattora kaa'lannohe.

Qaagishshu Bido

Daatu beeze fayile daatubeezera nna daatubeeze maareekkuwate xaaddinowa xa'muwa, rippoortuwa, nna formuwa amadino. Qalteno suudisammete mashalaqqe daatubeeze fayile giddo kuusantino.