Daatubeeze Kaa'laancho

Daatubeeze Kaa'laanchi daatubeeze mashalaqqere amaddino daatubeeze fayile kalaqanno.

Assootu daninna daatubeeze dani aana irkiratenni, Daatubeeze Kaa'laanchibabbaxitino qaafubbate kiiro amadino.

Select Database

Haaroo daatubeeze kalaqanno, daatubeeze fayile fananno, woy noo daatubeeze xaadisanno.

Suuqi nna hanafi

Daatubeeze borreessate, muccisate daatubeeze fanate, woy haaroo shae surkate hasirattowa badanno.

Borrote fayile amadisiishsha qineessi

LDAP amadisiishsha qineessi

dBASE amadisiishsha qineessi

JDBC amadisiishsha qineessi

Odoote daatubeeze amadisiishsha qineessi

MySQL qineessubba

ODBC qineessubba

Isipiridishittete amadisiishsha qineessi

Huni

Qiphisa Huni hasaawa mitte sooro suuqitokkini cufi.

Badhera

Wonaa qaafo hasaawinni qalaqantino doorsha ilachishi. Xaa qineeso soorantukki gatino. konni ilki baqissa dandiinohu qoola lamu calliniiti.

Aananoha

Qiphisi Aante ilka, nna kaa'laanchu xaa hasaawa qineessatena aantino qaafo ha'rate horoonsi'nanni. Goofimarchu qaafora heeritoro, konni ilki Create. daano