Gaamote Miilla Kaa'laancho: Doorote Gaamo kalaqi

Somaasiincho doorote gaamora badanno.

Tene hajajo injeesate...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#gruppen5 not found).


Doorokki gaamora hiitti kulaancho borro aamantino?

Doorote saaxinera somaasincho badanno. Suudu giddo leellitino gaamote saaxine somaasincho la"atto. Kowiicho eootto borroSomaasincho gaamote saaxine akatira soqqantanno.