Gaamote miila Kaa'laancho: Daata

Gaamote saaxine giddo amadantino doorshu barubba badanno.

Tene hajajo injeesate...

Formete akeekishshira, qiphisi Gaamote Saaxine bido uduunugaxi aananna xiyyo kalaqate ajo ho'roonsiri - Kaa'lancho qoola 1Formete akeekishshira, qiphisi Gaamote Saaxine bido uduunugaxi aananna xiyyo kalaqate ajo ho'roonsiri - Kaa'lancho qoola 2Formete akeekishshira, qiphisi Gaamote Saaxine bido uduunugaxi aananna xiyyo kalaqate ajo ho'roonsiri - Kaa'lancho qoola 3Formete akeekishshira, qiphisi Gaamote Saaxine bido uduunugaxi aananna xiyyo kalaqate ajo ho'roonsiri - Kaa'lancho qoola 4, kowiicho horo daatabeezu xaadoFormete akeekishshira, qiphisi Gaamote Saaxine bido uduunugaxi aananna xiyyo kalaqate ajo ho'roonsiri - goofimarchu Kaa'lancho qoola


Doorshu barubbara hiikkuri su'muwa aa hasiratto?

Doorote barera hasiisanno somaasincho badanno. Suudu giddo doorote bare somaasincho la"atto. Tini eo Somaasincho doorote bare akatira fiixoontanno.

Adhi

>>

Confirms the current label and copies the label to the Option fields list.


Worbichu ilka qiphisatennidirtote somaasinchokalaqatenna hinkiilate hasiroottomitte mittente doorote barera somaasincho ei. Baala doorote barubba tiranta geeshsha marro higge loosi.

Doorote barubba

Gaamote saaxi giddo ledama noore baala doorote barubba leellishanno.

Huni

<<

Dirtotewiinni doorantino doorote barubba hunanno.