Miillate Kaa'laancho Gaami

Gaamote Miili Kaa'laancho Gaamote Saaxine bortajete giddora surkatto wote umi loosaanchinni hanafanno.

Tene hajajo injeesate...

Formete akeekishshira, qiphise Gaamote Saaxine uduunugaxara bidonna xiyyo kalaqate ajo ho'roonsiri.


Gaamote miila Kaa'laancho: Daata

Gaamote saaxine giddo amadantino doorshu barubba badanno.

Miila Kaa'laancho Gaami: Gadete Bare Doorsha

Mitte dooro bare gadete doorshi gede hasirattota gumulanno.

Gaamote Miili Kaa'laancho: Barete Hornyuwa

Mitte mittente dooro barera maqishshu hornyo gaamanno.

Miila Kaa'laancho Gaami: Gadete Bare Doorsha

Kuuni qooli leellannohu bortaje daatukaimi ledo xaadduro callaati. Isino maqishshu hornyuwa daatukaimi giddo suuqama nooseta badanno.

Gaamote Miilla Kaa'laancho: Doorote Gaamo kalaqi

Somaasiincho doorote gaamora badanno.

Huni

Qiphisa Huni hasaawa mitte sooro suuqitokkini cufi.

Badhera

Wonaa qaafo hasaawinni qalaqantino doorsha ilachishi. Xaa qineeso soorantukki gatino. konni ilki baqissa dandiinohu qoola lamu calliniiti.

Aananoha

Qiphisi Aante ilka, nna kaa'laanchu xaa hasaawa qineessatena aantino qaafo ha'rate horoonsi'nanni. Goofimarchu qaafora heeritoro, konni ilki Create. daano

Kalaqi

Udunnicho kalaqi.