HTML Gobbara soyi - qoola 4

Attamote umu qooli aana leella noosi mashalaqqe badanno.

Umu qoola kalaqi dooro malaatisa hoogittoro woy umikkinni loosi woy WebCast, Kaa'laanchoho albiidi qoolla giddo konne qoola kubba dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

LibreOffice Misile/LibreOffice Baqinsani mayino Fayiile - Soyi, HTML fayiile dana doori, kaa'lanchu 4 qoola


Umu qooli mashalaqqe

Borreessaancho

Atamote borreessaanchi su'ma badanno.

E-meelete teesso

E-meelete teesso badanno.

Ateha mini qoola

Ateha mini qoola badanno. Qooli xaadisaanchu attamote giddo suuqamanno.

Ledote mashalaqqe

Umu qooli aana shiqinohura ledote borro badanno.