Suudu Kaa'laancho

Suudubba kalaqate kaa'laancho baqqisanno.

Tene hajajo injeesate...

Qiphisi Forme kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.Qiphisi repoorte kalaqate kaa'laancho ho'roonsiri daatabeezete giddo fayiilete xulaalo.


Aantanno qaafubba horoonsidhe suudu akatta doori:

Suudu kaa'laancho - Barete doorsha

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

Suudu kaa'laanchu - Cinaancho suude qineessi

Cinaancho suude horoonsira hasirittoro badi nna cinaancho suudi akatta ei. Cinaanchu suudi wolu suudi giddo surkamino suudeeti.

Kaa'laanchuwiinni- xaaddino barubba afiri

Cinaancho suude kalaqa hasirattota shae woy malaate, nna cinaanchu suudi giddo ledate hasiratto barubba badanno.

Kaa'laanchuwiinni- xaaddino barubba afiri

Angate doorshi barubba kaiminni cinaancho suude qineessate qaafo 2 giddo doorittoha ikkiro konni kaalaanchu qooli aana xaaddino barubba doora dandaatto.

Suudu kaa'laancho - Qorqorshuwa Suwisi

Kaa'laanhoho qonni qoolira kalaqamino suudi ofolla doora dandaatto.

Suudu kaa'laanchu - Daatu Eo Qineessi

Haaruu suudira daata amadino gara badanno.

Suudu kaa'laanchi - Akatubba Loosaansi

Suudu akatubba badanno.

Suudu kaa'laancho - Su'ma Qineeassi

Specifies the name of the form and how to proceed.

Badhera

Wonaa qaafo hasaawinni qalaqantino doorsha ilachishi. Xaa qineeso soorantukki gatino. konni ilki baqissa dandiinohu qoola lamu calliniiti.

Aananoha

Qiphisi Aante ilka, nna kaa'laanchu xaa hasaawa qineessatena aantino qaafo ha'rate horoonsi'nanni. Goofimarchu qaafora heeritoro, konni ilki Create. daano

Ledote qoolla dawaro nookkiha suude kalaqate qiphisi.

Huni

Qiphisa Huni hasaawa mitte sooro suuqitokkini cufi.