Faakisete Kaa'laancho

Faakisubbate kaa'laancho fananno. Kaa'laanchu faakisete bortajubbata bortajete qixxaawubba kalaqattora kaa'la dandaannohe. Fakisete oofaanchi soofitiweere shiqquro, aantete faakisete bortajubba attamaanchoho woy fakisete maashiinere attami.

Tene hajajo injeesate...

Doori Fayiile - kaa'laancho - Fakise


LibreOffice fakisete bortajubbara qixxaawote ledo daanno, hakkuno hasattokki wonshirate kaa'laanchunni soorra dandaattoho. Ka'laanchu deerru deerrunni bortajete kalaqamme qixxaawora massagannohe, nna batinye ofollanna akata aanno. Bortajete balaxilach gooffino faakise hiittoonni shiqqannoro maalaate aannohe.

Kaa'laanchu giddo, eubbakki nna doorubbakki ayee yannarano soorra dandaatto. Qolteno eote qoola woy wo'ma baala kaa'laanchu qoolla kubba dandaatto, hiittee doogonni (woy gadetenni) qineessubba heleellete giddo gattanno.

Fakisete kaa'laancho - Qoolu Akata

Fakisete bortajekki akata tiranno.

Faakisete - Uduunnu lexxinowa

Attamantanno faakisete miilla badanno.

Fakisete Kaa'laancho - Sowannohu nna Adhannohu

Fakisete sowannohu nna adhannohu mashalaqqe badanno.

Faakisete kaa'laancho - Lekkaallo

Lekkaalli daata badanno.

Faakisete Kaa'laancho - Su'manna ofolla

qixxaawote su'manna ofolla tiranno.

Badhiido

Albiidi qooli aana dooramino marqineesso la"ate Badhiidi ilka qiphisi. Konne ilka qiphisittoha ikkiro muli marqineesso soorrama woy ba"a didandiitanno. Badheralayinki qooli ragira baqqisamanno.

Aaantaancho

Kaa'laanchu muli marqineesso suuqino nna aantaancho qoolira harino. Goofimarchu qoola iillittoro Aantaanchu ilki mitteege jallaaganno.

Gudi

Doorshubbakki kaiminni, Kaa'laanchu bortajete qixxaawo kalaqanno nna isono suuqanno. Haaroo bortaje loosu qarqari giddo shiqqino qixxaawo aana, fayilete su'ma "UntitledX".

Huni

Qiphisa Huni hasaawa mitte sooro suuqitokkini cufi.