3D-Qineesso/injeesso

3D-Qineesso uduunni-gaxi dooramino 3D uduunni akatta qorqoranno.

Ekistirishiine fana/cufa

Dooramino uduunnira 3D heleelle fantenna cufate sorraasincho.

Worora Haawiissi

Dooramino uduunnicho onte digirenni worora haawanno assi.

Ale qolte Hawiissi

Dooramino uduunnicho onte digirenni ale hige haawanno assi.

Gurara Hawiissi

Dooramino uduunnicho onte digirenni guraage haawanno assi.

Qiniite qolte Hawiissi

Dooramino uduunnicho onte digirenni qiniitira haawanno assi.

Linxe

Ekistirishiinete Linxe xullaallo fananno.

Select an extrusion depth.

Ekistirishiinete linxe eessi.

Raga

Ekistirishiinete Ragi xullaallo fananno.

Raga doori.

Select a perspective or parallel extrusion method.

Xawaabbimma

Ekistirishiinete xawaabbimma xullaallo fananno.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

Hagamme

Ekistirishiinete Hagamme xullaallo fananno.

Select a surface material or a wireframe display.

3D Kuula

Ekistirishiinete kuuli uduunni-gaxa fananno.