Amadubba - Qara Kaa'lote Umma

Qara kaa'lote qixxaawubba leellishano, fayilete gashshaanchi giddo hanqafaanchuwa ledo mittu garinni suwisanno.

Bido

Cufamino hanqafaancho fanate lameegge-kisi nna cinaanchohanqafaano nna Kaa'lote qoolla leellishi.

Bido

Fanantino hanqafaancho cufate lameegge-kisi nna cinaanchohanqafaano nna Kaa'lote qoolla maaxi.

Bido

Kaa'lote qoola leellishate bortajete bido lameegge-kisi.

Xaadooshshu giddo qolate qulfenni eubba worora worate nnaalira goshooshate nnafanate worbichu qulfe horoonsiri.