Tips and Extended Tips

Tips and Extended Tips provide help while you work.

Qaccuwa

Qaccuwa uduunnigaxu ilkuwa su'muwa uyitanno. Qacce leellishate, Mu'lisaancho uduunnigaxu ilki aana ilku su'mi leella geeshsha fooliishiishi.

Qolteno qaccuwa bortajete giddo boode miillara leellitanno, hakkunoseeda bortaje goshoooshatto yannarafooliishshote su'muwa.

Tugote Bido

Tips are always enabled.


Hala'litino qaccuwa

Hala'litino qaccuwailkuwannire nna hajajubbanire harancho xawishsha uyitanno. Hala'litino qacce leellishate, Shifte+F1 xiiwi aanchite ilkunniwa woy hajajonniwa mu'lisi.

Tugote Bido

Duucha wote qaccuwate darga hala'litino qaccuwa hasirittoro - LibreOffice - Xaphoomakisi.