Getting Support

Irko LibreOffice weebsayite www.libreoffice.orgaana afira dandaatto.

Xaa irko horo xaphishshira Rideeme fayile LibreOffice hanqafaanchi giddo maqisi.

Baadi afii irko qoolla

The LibreOffice localization projects offer support pages in local languages. Find an overview of the native language projects at www.libreoffice.org/community/nlc/. You can find help and support in English language on the LibreOffice website at www.libreoffice.org.

Sokkate dirtuwa

LibreOffice taje xa'mi, kaa'lo fajjotenni hasi, nna umma dagate sokka dirtonni hasaawi. Batinye xaphooma nna baxxitino sokka dirto LibreOffice websayite aana www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/hasa dandaatto.

Foreme

You can access web forums to ask and answer questions about LibreOffice. Choose menu Help – Get Help Online... to access the forum in your language.

Agarooshshe

Tenne softweerenni horoonsiratenni ayee agarooshshu hajo lainohunni, Dagate sokka dirtoaani tantanaano xaada dandaatto. Wolootu horoonsiraano ledo ayee hajo hasaawa hasirittoro, dagate sokka dirtora imeele soyi users@libreoffice.org.

Wororahogowa

Xaa laalcho LibreOffice at www.libreoffice.org/download/worora hogowa dandaatto.

Bortajishsha

You can download documentation as PDF files, how-tos, and guides from the LibreOffice documentation website at documentation.libreoffice.org. You can also access the documentation website choosing the menu Help – User Guides…

Beeqqi nna tumo uyi

LibreOffice daga kalqe giddo baqqado beeqqo adhate hasirittoro, tumo aate hawalle dayitto, akatta hasaawi, ledo shiqishi, FAQ, giddo umikki quwa borreessi hito-nni, angate, vidiote kaajjisha kalaqi, wkl.

Visit the GWeebsayitete aana beeqqote qoola afiri towaati nna beeqqaanote xaadisaano harunsi.