Daatubeeze Muraasu Qulfubba

Aantannori daatubeezubba giddo lellitanno muraasu qulfubba diritooti.

The general qolteno LibreOfficegiddo muraasu qulfubba loosantano.

Qaagishshu Bido

Deskitoppekki amuraatira mite mite muraasu qulfe ofoltano.Deskitoppete ofoltino qulfe LibreOfficera dino.Babaxitino qulfe LibreOffice, uduunchuwa - rosicheesa - Keyboardra, woy deskitoppeki amuraati giddo ofoshiishate wo'naali.


Daatubeezubbara muraasu qulfubba

Xa'mote akeeki giddo

Muraasu Qulfubba

Gumma

F6

Xa'mote akeeki dargubba mereero kubbi.

Huni

Xa'mote akeekiwiinnishae hunanno.

Giggishsha

Xaadooshshu xuruura dooranno.

Shifte+F10

Eigaru mayino fananno.

F4

Balaxilacha

F5

Xa'mo harisi

F7

Shae woy xa'mo ledi


Akattate Hullo Qorqorsha

Muraasu Qulfubba

Gumma

+Woro Worbicho

Xaadi saaxine fananno.

+Ali Worbicho

Xaadi saaxine cufanno.

Shifte+Ei

Haaroo xuruura surkanno.

Ali worbicho

Wirrisa balaxino xuruuri giddo woranno.

Woro worbicho

Wirrisa aananno xuruuri giddo woranno.

Ei

Barete giddo eo jeefisanno nna wirrisa aantino bare giddo woranno.

+F6

Illacha umi qorqorshira qineessanno (akeeku gari giddo ikka hoogiro) . Umi qorqorshi Formete Doyisaanchi giddo umo diramino.


Kaimu hasaawubba kalaqammera muraasu qulfubba

Muraasu Qulfubba

Gumma

+PgUp

Giggishubbate mereero kubbanno.

+PgDn

Giggishubbate mereero kubbanno.

F6

Hullote mereero kubbi.

Giggishsha

Qorqorshu barubba doorsha.

Shifte+Giggishsha

Gurchu ragi giddo qorqorshu barubba doorsha.

+Ei

Dooramino qorqorsha surkanno.

Worbichu qulfe

+worbichu qulfe

Dooramino qorqorsha qaafo 1 mm giddo hasiisannoragira harisanno. Bixxillete muccisi gari giddo, dooramino qorqorshi bikka soorranno.

+Giggishsha

Bixxilete muccisi gari giddo, aananno kasiwa kubbanno.

Shifte++Giggishsha

Bixxilete muccisi gari giddo, balaxino kasiwa kubbanno.

Esc

Xaa doorsha aguranno.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Muraasu qulfubba

Guma

Fooqisigaxa

Muccisi gari giddo hedhanno haawiittimma aguranna hawittimmate doorsha laddanno.

+Fooqisigaxa

Hawittimmate doorsha laddanno.

Shifte+Fooqisigaxa

Xa caccafo dooranno

+Qoola Alira

Mu'lisaancho umi haawiittimmara harisanno

+Qoola Worora

Mu'lisaancho gofimarchu haawiittimmara harisanno