Beeddakkuwu nna Baanerootu

Dokomentet giraafikse eessi'ra dandaatto uduunni gaxinnibeeddakkuwanna baaneroota fananno.

Tene hajajo injeesate...

Bido

Bedahaama


Beeddahootu nna Baanerootu uduunni gaxi bido aana qiphisse, hakkunni gedensaanni bortajete giddosuude misilate bedeedi.

Qaagishshu Bido

Mite mite suudda addi garinni suuddate akata soorrate bedeeda dandaatto kasa afidhanno. Leellishaanchu ajo angate malaati aanaanni addinni baxxanno kasansa soorranno.