Kee'ma

Xaa qooli kee'mishshi reqeccishshaano badanno.

Tenne bare marro hinge kisa, xaa kee'millisaano soorra dandaatto darga kee'misate hasaawo fantanno,

Tenne bare aana ikkitote mayno la"ate afantino kee'mishshi koruwa fani.