Egennantino Hornyuwa

Kalaqantinota yaatto doorita SQL Xa'moxaa caccfo giddo egennantino eonni. Konnira gumu duuchaage mittu dani hornyuwi kalaqama xaddannote calla xaaddanno.

bido

Egennantino hornyo