Xaa Bortaje Daatu Bue

Leellishanno, daatu bue soraawaanchi giddo, xaa bortaje ledo xaaddino shae.

Bido

Xaa Bortaje Daatu Bue

Muccisi - Daatu beeze soorri wole shae doorate.