Suuqote Maareekko

Xaa daatibeeze shae maareekko suuqanno.Maareekko suuqi bido afantannohu "shaete Daati Gaxi" aanaati

Bido

Suuqi

Maareekkuwate amado umiloosaasinchimmatenni suuqantannohu wole maareekko doortanni heedheennanniiti. Wole maareekkuwa doorrikkinni soorro suuqate, maareekko suuqi bido kisi.