dagacho; soorri

Dagacho soorri

Dagaadishshu dooro mereero magada fajjanno.Dagaadi bido soorro leella dandiitannohu giraafikicho woy qorqorshu bare woy gaxu gedee uduunni dooraminoha ikkirooti.

Dagaadishsha la"annohunni hala'lado mashalaqqe Dagaadishshu kaa'lo kifile giddo amadantino.