Fooqisa ledanno

Doorantino gufo umoonni gufote fooqishsha ledate Fooqishsha ledi bido qiphessi.

Bido

Fooqisa ledi

Ledote rageessisa foonqete Formaate-Gufo-Hulfammuwa & Foonqe dooratenni assa dandaatto