Afoo

Cinaancho mayino addi hajajonni afoo doodha dandaattowa fani.

Hangul/Hanja Conversion

Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul. The menu command can only be called if you enable Asian language support under - Language Settings - Languages, and if a text formatted in Korean language is selected.

Chayinu coyi'ramme

Doorantinota Chayinu borro mitte Chayino borreessate hayyonni woleho soorri. Borro doorama hoogguro, baalanti bortaje soorranto. Tenne hajajo calla horoonsi'ra dandaattohu Isiyu afii irko dandaattorooti Uduunnicho - Doorshsha - Afuu qineesso - Afoo.

Thesaurus

Opens a dialog box to replace the current word with a synonym, or a related term.

Roore Borqaalla Xaadooshshu giddonni

Gadete soroowaancho borqaallu seedishshi qoolira fani.