Gaamote fuli

Gaamote fuli, hakko daafira gaamote giddo mittu mittunku uduunnichire kunni ka'a muccisate didandaatto. Qalchaabbino gaamo giddo noottoha ikkiro, qalchaabbino gaamo calla cufantanno.

Tene hajajo injeesate...

Doori Suudame - Gaamo - Fulote gaamo (borrotete bortaje, ispiriidishitte)

Doori Soori - Fulote Gaamo (misilete bortaje)

Eigaru mayino fani - doori Fulote Gaamo

Bido

Fulote Gaamo