Albira abbi

Dooramino uduunnicho mitto deerra alira qolte millisi, Hakko daafira umaalo duunote aantra muleeti.

Tene hajajo injeesate...

Doori Suudame - Biddeessi - Albilite abi (LibreOffice Borreessaancho, LibreOffice Calc)

Doori Soori - Biddeessi - Albilite abi (LibreOffice Misile)

+ledi malaate (LibreOffice kisi, LibreOffice Misile)

Eigaru mayino fani - doori Biddeessi - Albira abi (LibreOffice Kisi)

Bido

Albira abi