Kee'misi

Doorantino borro kee'misi. Wirsu qaalu giddo hee'riro, wo'ma qaale kee'minsanni. Dooramme woy qaalu balaxe kee'misaminoha ikkiro suudisa hunnanni.

Wirsu qaalu giddo nookkiha ikkiro,borro horo doorantinokkiha, qolteno borrangichu akati borreessato borrora loosaansisamanno.

Tene hajajo injeesate...

Eigaru mayino fani - doori Akata Kee'misi

Bido

Kee'misi