Suudishshanna loosansa hasi'ratto borrangicho xawisi.

Tene hajajo injeesate...

Doori Suuda - Fikiima - Borangicho giggishsha

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font tab

Daatabeezu shae - doorora samote diri eigari mayino fani Shaete suuda - Borangicho tab

Doori Suuda - Umo - Fikiima giggishsha (Bortajete soro)

Doori Suuda - fichishaancho - Fikiima giggishsha (Bortajete soro)

Doori Suuda - daabba - Fikiima giggishsha (Bortajete soro)


Xaa doorshira soorro wo'munku qaali wirsa amadinohura woy haaroo borro borreessoottotera loosaansisantanno.

Afiikki qineesso aana irki're, suusishsha soorra dandsaattohu aanannoborrangichi daniraati:

Qaagishshu Bido

Irko xurqaanu borro ofollaranna isiyu fikiima qineesse dandeessate, doori - Afoo qineessa - Afuubba, qoleno doori dandaamanno saaxine dhaawate qarqarira.


Font dialog

Borrangicho

Bayisiinsoonni borrangicho su'ma heroonsi'ra hasi'roottoha eessi, woy dirtote giddonni borrangicho doori.

Suudisantinota borrangichuwate su'muwa uminsa borrangichi giddo la"a dandiinannihu miteekke Balaxi illacha borrangichu dirto bare LibreOffice - Illachi doodhote hasaawo saaxine giddo.

Bido suudamete gaxira:

Bido

Borranguchu Su'ma

Fikiimu dana

Loosiinsate hasi'rootto suudishsha doodhi.

Bido suudamete gaxira:

Bido

Kee'misi

Bido

Itaalike

Baqo /hala'linye

Loosaansa hasi'roottoha borrangichu baqo doodhi. Soorramaanchu bikki borrangicho, tonnishshu waaga eessa dandaatto.

Mitto akata wolu aana irki'rinoha kalaqattoha ikkiro, xibbu waaga woy naxiwete waaga eessa dandaatto (Lawishshaho, -2pt or +5pt).

Bido suudamete gaxira:

Afoo

Afoo fidalete buuxaanchi doorantino borrora woy borreessatto borrora horoonsidhatoha qineessi. Noo afii mojuulubba albansaanni buuxote malaati noonsa.

If the language list consists of an editable combo box, you can enter a valid BCP 47 language tag if the language you want to assign is not available from the selectable list.

For language tag details please see the For users section on the langtag.net web site.

Qorophishu Bido

Fidaletebuuxo hasiissanno afuu mojule bayisiisatto woyite assiishshaho calla afoo dooranno. Hakko afiira fidalishu buuxo baqisanturo borangichu giddo afuu eo buuxote malaate afidhino.


Balaxileelishate bare

Xaa doorshi balaxileelisha leelinshaniwa.