Borrote ledamme

Misilete woy shiqishaho leda dandaattori batinye borrote danubba no:

Borrote Saaxine Ledamme

 1. Borro bido Bido kisi nna mu'lisaanchoborrote saaxine ea hasiratto darga harisi.

 2. Bortajekki giddo hasiratto bikkanni borrote saaxine goshooshi.

 3. Borrokki borrote saaxine giddora borreessi woy qa'misi.

Borro muccisate lameegge kisi woy borrote akatta, yaano borangichu bikka nna boraangichu kuula suudisate borro lameegge-kisi. Uduunnichu akatta muccisate borrote saaxine faro, yaano farote kuula woy albiidi suwisamme woy wolootu uduunni badhiido kisi.

Xiyyubbate Qixxisamme Borro

 1. Aliidi qaafubba giddo xawinsoonni garinni borrote saaxine kalaqi.

 2. Dooramino borrote uduunnichinni, Suudishsha - Borrodoori. Borrote hasaawi fanamino.

 3. Borrote giggishshi qooli aana, hojja borrote qixxisi bicisaaxine coisi, aanchite xiyyote qixxisi bicisaaxine doori. OKkisi.

 4. Bikka soorrate borrote saaxine bikka soorra nna borrote fikiimooti suude soorra dandaatto.

Borro Giraafichote Usurama

Borro ayee giraafichora giraaficho lameegge-kisittohu gedensaanni leda dandaatto.

Borrote darga gumulate, Suudishsha - Borrogiddo qineessubba horoonsiri.

 1. Lawishshaho, coyiratote balaqo uduunnigaxa fanate coyiratote balaqo bidotenni aante Bido worbicho kisi.

 2. Coyiratote balaqo doori nna mawusete mu'lisaancho coyiratote balaqo hanafate hasiratto dargira harisi.

 3. Coyiratote balaqo misilate goshooshi.

 4. Borro ei.

Hinkiilamme borro

 1. Borreessaanchu bortajekki giddo borro doori.

 2. Borro kilipiboordete hinkiili (Muccisi - Hinkii).

 3. Borro qa'misate hasiratto darga qoola woy isilaade kisi.

 4. Borro Muccisi - Qa'misi woy Muccisi - baxxinoha qa'misihoroonsidhe qa'misi.

  Baxxinoha qa'misihoroonsidhe, qa'misamannoha borrote suudishsha doora dandaatto. Suudishshubbate irkiratenni, babbaxxitinota borrote sonubba hinkiila dandaatto.

Daggino Borro

 1. Borro abbate hasiratto darga qoola woy isilaade kisi.

 2. Surki - Fayiledoori.

 3. Borrote fayile (*.txt) doori woy HTML fayile nna Surkikisi. Borro surkate Borro Surkate hasaawa fananno. OK kisi.