Mayinubba

Aantannori mayinote hajajubba isipiriidishittete heedhanno.

Qaagishshu Bido

Xulaalo amadino bortaje loosate hasi'ratota mayino hajajubu horonsirate co'o doorante noote. Lawantanoti, mayino hajajuba horonsirate bortajete uduuncho doortoro uduunchu ledo fixoonsi.


Qorophishu Bido

Mayino eigaroomunni soorantano. Togo yaano hate mayino dani xaa loosamanino loosira ikkadu garinni no. Borrote wirsu nooha ikkiro, hakiini noota mayino dani borro baala muccisa hasiisano. bortajete doorantino giraaficho heedhuhero, hakawoyinte giraaficho muccisate horoonsiratota mayino dana baala la'a dandaato.


Fayile

Kuriu hajajubba xaa bortaje loosiisanno, haaroo bortaje fantanno, woy pirogiraame cuffanno.

Muccisi

Tini mayino xaa bortajete amadubba muccisate hajajjubba amaddino.

Illacha

Tini mayino bortajete leellishialbu-aani leella qorqorate hajajjubba amaddino.

Surki

Surki mayinu haaroo miilla hakkuno bisiccuwa, haawiittimmoota shittuwa nna bisiccote su'ma xaa shittera surkate,hajajubba amaddino.

Suudisi

Suudisi mayino doorantino bisiccuwa suudisammera, uduunne, nna bortajekki giddo bisiccote amadubbara hajajubba amadino.

Hanafi

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

Daata

Xaa shitte giddo daata muccisate Daata mayiino hajajubba horoonsiri. Hakka geeshshubba tira, daata diranna meemiissa, gumma shallaga, daata gumisa nna helliichote shae kalaqa dandaatto.

Uduunne

Fidalshsha buuxate, shittete maqishsha harisate, sorubba hasate nna senariyo tirate Uduunnu mayino hajajubba amaddino.

Hullo

Qixxaanbe nna leelado bortaje hullora hajajubba amaddino.

Kaa'lo

Kaa'lote mayino LibreOffice kaa'lo gano hanafattonna qorqoratto assitannohe.