Horonsi'raanchu woyyeesso Assishshuwa

Horonsi'raanchu woyyeesso assishshuwa LibreOffice Calc giddo konni woroonni noo doogga garinni loosansa dandaatto:

Assishshuwa LibreOffice Qara horonsi're tiranni

 1. Udiinne - Maakiro - Maakio uurisa - LibreOffice Qara doori.

 2. Muccisa ilka qiphisi. Xa Qara IDE la'atto.

 3. Assishshu koode eessi. Kunni lawishshi giddo, shooli midaadu luulo a, b nna c midaadi seendillinni shallaggannoha VOL(a; b; c) assishsha tirreemmo:

  Function VOL(a, b, c)
  VOL = a*b*c
  End Function

 4. Qara-IDE xullaallo cufi.

  Assishshikki gadete mojule giddo umisinni suuqame xa leellanno. Calc bortaje giddo wole kompiwterenni horonsi'nanni assishsha loosansittoro, albifufi kifilera xawinsoonni garinni assishsha Calc bortaje wido hinkiila dandaatto.

Assishsha Bortajete wido hinkiila

"Assishsha LibreOffice Qara horonsi'nne tira " qaafo 2 giddo, Maakiro hasaawi giddo Muccisa qiphisi. Gadete gede, Maakiro ..giddonni bare giddo Ane Maakiro - Mereggisa - Mojule1 mojule doorantanno. Mereggisa mini baado horonsi'raanchu furcho giddo heeranno.

Horonsi'raanchu tiro assishsha Calc bortajera wido hinkiila hasirittoro:

 1. Udiinne - Maakirubba - Maakirubba uurrisa - LibreOffice Qara doori .

 2. Maakiro ..giddonni bare giddo Ane maakiro - Mereggisa - Mojule1 doorte Muccisa qiphisi.

 3. Qara-IDE giddo, horonsi'raanchu woyyeesso assishshi bue doorte kilippete badiro wido hinkiili.

 4. Qara-IDE cufi.

 5. Udiinne - Maakirubba - Maakirubba uuurrisi - LibreOffice Basic doori .

 6. Maakiro ..giddonni bare giddo (Calc bortaje su'ma) - Merggisa - Mojule1 doori. Muccisa qiphisi.

 7. Bortajete Qara-IDE giddo kilippete badiro amado qa'misi.

Horonsi'raanchu tiro Assishsha LibreOffice Calc giddo Loosansanni

VOL(a; b; c) assishsha Qara-IDE giddo tiritto gedensaanni, mittu garinni LibreOffice Calc assishshi gede loosansa dandaatto.

 1. Calc bortaje fante A1,B1 nna C1 bisiccuwa giddo assishshu a, b nna c eishshuwara kiiro eessi.

 2. Wirsa wole bisicco giddo qineessite kunni woroonni nooha eessi:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Assishshu shallaggameenna guma doorantino bisicco giddo la'tto.