Bisiccuwa makanniinna maka hoolanni

Mimmito aante noo bisiccuwa doorte, hakkunni gedensaanni tircho bisicco wido maka dandaatto. Tircho bisiccuwa makatenni kalaqamino jawa bisicco haadhe qoltenni baasa bisiccuwa wido beeha dandaatto.

Qaagishshu Bido

Bisiccuwa makantino bisiccuwa amaddanno gawalo hakkigeeshsho wido hinkiilattowote, umo gawalo hakkigeeshsho dimakkantanno, hakkunni gedensaanni hinkiilantino bisiccuwa giddo qa'misantanno. Hinkiilantino bisiccuwa makantino bisiccuwa ikkituro, makante gattanno.


Bisiccuwa makanni

  1. Mimmito aante noo bisiccuwa doori.

  2. Suudishsha - Bisiccuwa maka - Bisiccuwa maka doori. Suudishsha - Bisiccuwa maka - Bisiccuwa makite Mereerisi doorittoro, bisiccote amado makantino bisicco giddo mereeroho ofollitanno.

Bisiccuwa facanni

  1. Faca hasi'nanni bisicco aana wirsa wori.

  2. Suudishsha - Bisiccuwa Maka - Bisiccuwa Faca doori.

Wole shittuwara maqishshanni