Umaallo/Lekkaallo

Umaalluwanna Lekkaalluwa suudisatenna tirate fajjannohe.

Konni Umaalluwa/Lekkaalluwa hasaawitirantino umaalluwaranna lekkaalluwaragaxubba amadino. Guranna qiniiti qooli umaalluwaranna lekkaalluwara gaxubba badanno Mittu dani amado gura/qiniite ikkiro doorshu Qoolu Akati hasaawi giddo dimalaatisamino.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Headers and Footers.


Umaallo/Lekkaallo

Defines or formats a header or footer for a Page Style.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.