Trim Function

Massagaanchonna hoodisamme foonqe naannifikiimate handaara giddonni hunanno.

Ganallo:

Gara qoli( Borro Naanni-fikiimmate gede )

Qolote guma:

Naanni-fikiima

Eishshuwa:

Borro: Naanni-fikiimate handaara

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub